Kaptains Smede & VVS ApS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Hvad er solceller?

Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres også strøm i et vist omfang når det er overskyet.
Solceller er typisk opbygget af forædlet silicium, der også anvendes i elektronik. Solceller producerer jævnstrøm (hvor styrken afhænger af solcellemodulets størrelse og den intensitet som sollyset har) som skal omdannes i en inverter til vekselstrøm for at det kan bruges i almindelige elektriske apparater. Der findes to typer solcelleanlæg: enkeltstående anlæg hvor elektriciteten bruges direkte eller lagres i batterier, eller net-tilsluttede anlæg der er tilsluttet det offentlige el-net.

Solceller kan monteres på tage, i facader eller anvendes som afskærmning for solen. Man kan dog også få solceller, der er indbygget i termovinduer.
Tyndfilmssolcellerne har specielle fordele ved også at producere ved diffust lys (ca. 50% af tiden er det overskyet i Danmark) og de er ikke så sensitive over for skygger som krystallinske solceller.
I Danmark er den optimale placering for solceller at de vender mod syd og har en hældning på 30-45 grader, og samtidig må der naturligvis ikke falde skygger fra andre bygninger eller træer da det forringer effektiviteten.

Fordele
– stort set vedligeholdelsesfri
– ingen forurening – CO2 reducerende teknologi
– ingen bevægelige dele
– støjfrie
– lang levetid (over 30 år)
– kan integreres i bygningens arkitektur i tag, facade eller vinduer

Ulemper
– kræver plads
– producerer strøm primært fra sollys og er derfor afhængige af vejret

Økonomi
Da der er meget forskel på hvordan man individuelt får noget ud af det økonomisk anbefales det at ringe til os og få lavet en udregning

Varmepumper:

Udmærker sig ved at de er:

Billige i drift: varmepumpen udnytter fysikkens love til at trække energi ud af et medie og konvertere denne energi til varme. Det er ikke unormalt at man ved at tilsætte 1 kWh el, kan få 3 kWh varme. De 2 kWh der er i forskel er gratis energi leveret fra naturen, og der er tre populære måder at få fat i denne energi: (1) Via luften, (2) Via slanger i jordoverfladen, (3) Via sonder i jordvarmeboringer.

Energi-venlige: Der bruges kun el til varmepumpen, hvorfor den ikke medfører nogen udledning drivhusgasser, så længe man ser bort fra elværkets produktion af strøm. De kommende år skal der skiftes mange olie- og gasfyr ud med varmepumper, hvis regeringens langsigtede klimamål skal opfyldes.

Enkle: At få energien fra luften kræver en forholdsvis enkel installation. Det kræver en fritstående enhed som står ude og suger luft ind.. Ulempen er selvfølgelig at det er når luften er koldes, at der er mest brug for varmen. Samtidig medfører temperaturer omkring frysepunktet rimdannelse, og afrimningen kræver også noget energi. Anlægget er ikke så effektivt som anlæg der baseres på varmen i jorden. Samtidig kan udedelen være påvirket kraftigt af et højt saltindhold, hvorfor udskiftning af udedelen kan blive en tilbagevendende begivenhed i kystnære områder.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere information og få regnet et tilbud.