Kaptains Smede & VVS ApS – Bystedvej 2 – Durup – 7870 Roslev – Tlf.: 97592544
Mobil: 40512032 – Email: info@kaptain.dk – CVR: 36409452

DS Garanti

DS garanti er en orginisation som står for kvailtet sikring inden for EL/VVS faget, de har også røder ud til industrien, klejnsmede og  energi og miljø. DS garanti har skiftet navn til arbejdsgiverene men er det samme som altid.

Virksomheder der er medlem af Arbejdsgiverne er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere. DS-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Man kan sige det er en form for forsikring for den private kunde, for at arbejdet bliver udført korrekt

Hvad gør DS-Garantien så?

DS-garanti dækker økonomisk 
DS-garatien op til kr. 75.000,- inkl. moms 

DS-garanti dækker ved virksomhedsophør
Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

DS-garanti er uvildig 
Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Hurtig udbedring af fejlen 
Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet

Det vil sige at når du vælger en Vvs-installatør, der er medlem af DS Håndværk & Industri, forpligter vvs-firmaet sig til at følge en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, hvis du har klaget og fået medhold. Og hvis firmaet er ophørt eller ikke kan opfylde kendelsen, er du sikret gennem DS-garanti. Garantiordningen sikrer, at kendelsen opfyldes. Se derfor efter DS-garantimærket eller spørg vvs-installatøren, om han er medlem af DS Håndværk & Industri, inden du får udført arbejdet.

Kilde: DS-Garanti

Hvad er solceller?

Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres også strøm i et vist omfang når det er overskyet.
Solceller er typisk opbygget af forædlet silicium, der også anvendes i elektronik. Solceller producerer jævnstrøm (hvor styrken afhænger af solcellemodulets størrelse og den intensitet som sollyset har) som skal omdannes i en inverter til vekselstrøm for at det kan bruges i almindelige elektriske apparater. Der findes to typer solcelleanlæg: enkeltstående anlæg hvor elektriciteten bruges direkte eller lagres i batterier, eller net-tilsluttede anlæg der er tilsluttet det offentlige el-net.

Solceller kan monteres på tage, i facader eller anvendes som afskærmning for solen. Man kan dog også få solceller, der er indbygget i termovinduer.
Tyndfilmssolcellerne har specielle fordele ved også at producere ved diffust lys (ca. 50% af tiden er det overskyet i Danmark) og de er ikke så sensitive over for skygger som krystallinske solceller.
I Danmark er den optimale placering for solceller at de vender mod syd og har en hældning på 30-45 grader, og samtidig må der naturligvis ikke falde skygger fra andre bygninger eller træer da det forringer effektiviteten.

Fordele
– stort set vedligeholdelsesfri
– ingen forurening – CO2 reducerende teknologi
– ingen bevægelige dele
– støjfrie
– lang levetid (over 30 år)
– kan integreres i bygningens arkitektur i tag, facade eller vinduer

Ulemper
– kræver plads
– producerer strøm primært fra sollys og er derfor afhængige af vejret

Økonomi
Da der er meget forskel på hvordan man individuelt får noget ud af det økonomisk anbefales det at ringe til os og få lavet en udregning

Varmepumper:

Udmærker sig ved at de er:

Billige i drift: varmepumpen udnytter fysikkens love til at trække energi ud af et medie og konvertere denne energi til varme. Det er ikke unormalt at man ved at tilsætte 1 kWh el, kan få 3 kWh varme. De 2 kWh der er i forskel er gratis energi leveret fra naturen, og der er tre populære måder at få fat i denne energi: (1) Via luften, (2) Via slanger i jordoverfladen, (3) Via sonder i jordvarmeboringer.

Energi-venlige: Der bruges kun el til varmepumpen, hvorfor den ikke medfører nogen udledning drivhusgasser, så længe man ser bort fra elværkets produktion af strøm. De kommende år skal der skiftes mange olie- og gasfyr ud med varmepumper, hvis regeringens langsigtede klimamål skal opfyldes.

Enkle: At få energien fra luften kræver en forholdsvis enkel installation. Det kræver en fritstående enhed som står ude og suger luft ind.. Ulempen er selvfølgelig at det er når luften er koldes, at der er mest brug for varmen. Samtidig medfører temperaturer omkring frysepunktet rimdannelse, og afrimningen kræver også noget energi. Anlægget er ikke så effektivt som anlæg der baseres på varmen i jorden. Samtidig kan udedelen være påvirket kraftigt af et højt saltindhold, hvorfor udskiftning af udedelen kan blive en tilbagevendende begivenhed i kystnære områder.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere information og få regnet et tilbud.