Kaptains Smede & VVS ApS

Varmepumper:

Udmærker sig ved at de er:

Billige i drift: varmepumpen udnytter fysikkens love til at trække energi ud af et medie og konvertere denne energi til varme. Det er ikke unormalt at man ved at tilsætte 1 kWh el, kan få 3 kWh varme. De 2 kWh der er i forskel er gratis energi leveret fra naturen, og der er tre populære måder at få fat i denne energi: (1) Via luften, (2) Via slanger i jordoverfladen, (3) Via sonder i jordvarmeboringer.

Energi-venlige: Der bruges kun el til varmepumpen, hvorfor den ikke medfører nogen udledning drivhusgasser, så længe man ser bort fra elværkets produktion af strøm. De kommende år skal der skiftes mange olie- og gasfyr ud med varmepumper, hvis regeringens langsigtede klimamål skal opfyldes.

Enkle: At få energien fra luften kræver en forholdsvis enkel installation. Det kræver en fritstående enhed som står ude og suger luft ind.. Ulempen er selvfølgelig at det er når luften er koldes, at der er mest brug for varmen. Samtidig medfører temperaturer omkring frysepunktet rimdannelse, og afrimningen kræver også noget energi. Anlægget er ikke så effektivt som anlæg der baseres på varmen i jorden. Samtidig kan udedelen være påvirket kraftigt af et højt saltindhold, hvorfor udskiftning af udedelen kan blive en tilbagevendende begivenhed i kystnære områder.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere information og få regnet et tilbud.